11 tips om succesvol te netwerken

Netwerken, niet elke ondernemer doet het graag. Nochtans dragen goede networking skills bij tot het succes van je onderneming. Als je vlot contacten kan leggen en onderhouden, is de kans groot dat er vroeg of laat een opportuniteit uit voortkomt. Ik geef je graag enkele tips om je schroom te overwinnen en een topnetwerker te worden.

TIP 1: Goed voorbereiden = goed netwerken

Een succesvol netwerker bereidt zich goed voor op elke netwerkgelegenheid. Bij events en seminaries krijg je vaak op voorhand een lijst van wie zich heeft geregistreerd. Gebruik die om op zoek te gaan naar de mensen die je echt wil ontmoeten. Kies er een vijftal uit en denk na over welke onderwerpen je met hen wil aansnijden.

TIP 2: Stel een duidelijk doel

Vind je het moeilijk om contact te leggen met wildvreemden? Het helpt om jezelf een duidelijk doel te stellen, zoals:

 • Ik wil met minstens vijf mensen een connectie maken.
 • Ik wil contact leggen met potentiële zakelijke partners.
 • Ik wil mijn onderneming op een positieve manier onder de aandacht brengen bij zoveel mogelijk mensen.

Met een haalbaar doel voor ogen, ben je gefocust en weet je waarvoor je het doet.

TIP 3: Oefen je elevator pitch

Een elevator pitch is een korte, mondelinge voorstelling van jezelf en je onderneming. De naam geeft de gemiddelde tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat. Met een krachtige elevator pitch presenteer je jouw toegevoegde waarde en prikkel je de nieuwsgierigheid van je gesprekspartner. Bovendien nodig je de ander uit om erop in te pikken. Hieronder vind je een structuur waarmee je snel een succesvolle elevator pitch opbouwt:

 1. Ik ben …. (vul aan met je naam en functie) …. van …. (vul aan met de naam van je onderneming).
 2. Wij helpen mensen/bedrijven met …. (vul aan met je diensten).
 3. Dit doen we door …. (vul aan met je belangrijkste USP’s).
 4. Eindig met een open vraag aan je gesprekspartner om ze te betrekken.

Vermijd het gebruik van vakjargon in je elevator pitch. Gebruik termen die iedereen begrijpt en hou het kort en krachtig. In eerste instantie hoef je niet alles in detail uit te leggen. Daarvoor is er later nog tijd.

Oefen je pitch vooraf zoveel mogelijk en let daarbij op je stem, toon en lichaamshouding. Hoe meer je oefent, hoe overtuigender je verhaal zal worden.

TIP 4: Pep jezelf op

Goed netwerken vereist energie. Hou je doel voor ogen en pep jezelf op. Beschouw een netwerkmoment niet als iets negatief. Zie het als een kans op een goede nieuwe klant of een waardevol partnership. Bedenk dat de anderen waarschijnlijk ook worstelen om iemand aan te spreken. Stap in de actie en wees de eerste om ze aan te spreken. Zo kom je over als een zelfzeker, positief en sociaal iemand waardoor je doel misschien al half bereikt is!   

TIP 5: Wees er vroeg bij

Maak het jezelf makkelijker door vroeg aan te komen. Het geeft je de gelegenheid om de beste plaats in de ruimte uit de kiezen en te wennen aan de omgeving. Bovendien knoop je sneller een gesprek aan als er minder mensen aanwezig zijn. Stap af op iemand die alleen is en stel jezelf voor. Je zal merken dat de andere blij zal zijn om contact te kunnen maken met iemand anders. Als je later arriveert, zijn de meeste mensen al in een groepsgesprek verwikkeld. Het is dan moeilijk om ‘in te breken’ in deze groep.

TIP 6: Breek het ijs

De eerste stap is de moeilijkste. Geen idee hoe je een gesprek opstart? Denk dan op voorhand na over enkele ijsbrekers om het eerste contact te maken. Ga hier niet te licht over, want ook hier is de eerste indruk wel degelijk van groot belang. Zorg voor een positieve uitstraling met een glimlach, kijk de ander aan, schud zijn/haar hand en stel jezelf voor met je naam. Geef de ander de tijd om zichzelf voor te stellen en pik er vervolgens op in met een ijsbreker. Enkele voorbeelden van ijsbrekers die altijd werken:

 • Hoe ben jij op dit event terecht gekomen?
 • Wat hoop jij uit dit event te halen?
 • Wat doe jij precies?
 • In welke sector werk jij precies?

TIP 7: Geef en ontvang

In elk gesprek is het belangrijk om zowel te praten als te luisteren. Bij netwerkgesprekken is dit echter nog crucialer. Je wint niets als je alleen zelf aan het woord bent. Dan heb je immers geen idee of je gesprekspartners waardevolle partners, klanten of leveranciers kunnen zijn. Misschien verdoe je gewoon je tijd door tegen de verkeerde mensen te praten. Bovendien worden veelpraters vaak gepercipieerd als egocentrisch en onaangenaam. Door te luisteren ontdek je de noden en doelen van je gesprekspartners en ontdek je misschien openingen naar win-winmogelijkheden. Andersom zal je er niets uithalen als je alleen maar toehoort en zelf niets toevoegt aan het gesprek. Je moet anderen het idee geven dat je ze nu of in de toekomst kan helpen.

TIP 8: Luister actief

Luisteren kan je doen op verschillende manieren. Zelfs door alleen maar ‘juist te luisteren’, kan je een positieve indruk achterlaten bij mensen. Juist luisteren staat gelijk aan actief luisteren. Dat houdt in dat je jezelf probeert te verplaatsen in wat de ander vertelt. Zo probeer je het verhaal van de ander tot een gemeenschappelijk verhaal te maken dat jullie beiden aanbelangt. Ik geef je graag enkele tips om actief te luisteren:

 • Moedig aan om verder te vertellen en toon interesse, door bijvoorbeeld regelmatig te knikken, door oogcontact te maken, door een actieve lichaamshouding aan te nemen, enz.
 • Vraag om verduidelijking als je iets niet begrijpt.
 • Recapituleer af en toe wat je hebt begrepen (Begrijp ik het goed dat …..)
 • Stel open vragen (watwaaromwanneerhoehoelang, …)

TIP 9: Ga voor verschillende diepgaande gesprekken

Tijdens een netwerkmoment is het niet de bedoeling om heel de tijd met dezelfde persoon te praten. Het is misschien een makkelijke, veilige oplossing, maar ze brengt weinig op. Langs de andere kant heeft het weinig zin om van de ene naar de andere groep te springen zonder een diepgaand gesprek te voeren. Je bereikt het meeste effect met enkele persoonlijke gesprekken die dieper gaan dan de gebruikelijke onderwerpen. Op deze manier stuit je op mogelijke opportuniteiten voor jezelf en je gesprekspartner.

TIP 10: Hou contacten warm

Stuur kort na een netwerkevent een mailtje naar de waardevolle contacten die je hier leerde kennen. Stel jezelf nogmaals kort voor en laat weten dat je hebt genoten van het gesprek en bedank ze hiervoor. Geef bondig aan waarover het gesprek precies ging zodat de ander zich jou ook herinnert. Geef aan dat je zijn/haar gegevens zal bijhouden met het oog op een mogelijke samenwerking in de toekomst. Je kan contacten warm houden door ermee te connecteren op sociale media en af en toe relevante informatie met hen te delen.

TIP 11: Lijst contacten op

Wie succesvol wil netwerken, moet zijn netwerk ook onderhouden. Wat doe jij na een netwerkevent met de business cards die anderen je hebben toegestopt? Veel mensen hebben de neiging om ze verticaal te klasseren om ze nooit meer te bekijken. Zo laten ze heel wat kansen schieten. Mogelijk komen heel wat van deze contacten in de toekomst immers van pas. Om er later de vruchten van te plukken, moet je weten welke contacten je in het verleden hebt gelegd. Daarom is het belangrijk om contacten op te lijsten en te klasseren.

Door Carl Van de Velde

Evenement zoeken